ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی منتشر کردند

ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند

1954942
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی منتشر کردند

رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در تهران بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.

بنا بر گزارش خبرگزاری «ایرنا»، در این بیانیه تاکید شده است که تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات تهران بر اساس موافقتنامه‌های جامع پادمانی صورت خواهد گرفت.

همچنین در خصوص مسائل پادمانی باقی‌مانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده اعلام کرد.

ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به زودی در تهران برگزار می‌شود، میان دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط