مخالفت انسیه خزعلی با برابری حقوق زن و مرد

سخنان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران

1933166
مخالفت انسیه خزعلی با برابری حقوق زن و مرد

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران که در نشست مجازی «کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب» سخنرانی می‌کرد، گفت: در نشست سال قبل سازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشی را مطرح کرد که چرا شما برابری زن و مرد را نمی‌پذیرید؟ در پاسخ گفتم که تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم‌.

وی با بیان اینکه عدالت را می‌پذیریم، اظهار کرد: تساوی یعنی زن و مرد در هزینه‌ها مشارکت داشته باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند درحالی که این تساوی در جسم آنها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن است، اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار دادن زن و مرد در جایگاه خود کمک کننده است.

خزعلی با اشاره به اینکه در مقایسه زن و مرد معتقد به عدالت جنسیتی و نه برابری جنسیتی است، تصریح کرد: با توجه به تکالیف و مسئولیت‌ها باید حقوقی برای زن و مرد در نظر گرفته شود. باید به عدالت در برخی مراکز به صورت جدی توجه شود. لازم است در بسیاری از مراکز تصمیم گیری از زنان استفاده شود. رهبری دو بار بر روی این امر تاکید کردند که برای آن چاره اندیشی شود. در همین راستا دولت سیزدهم زنان را در بسیاری از شوراهای عالی منصوب کرده است.خبرهای مرتبط