سه ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در ترکیه دستگیر شدند

تیم مبارزه با مواد مخدر استان آغری ترکیه در شهرستان دوغوبایزید از توابع استان آغری 2 کیلو و 123 گرم مواد مخدر مصنوعی در کوله‌ پشتی و زیره کفش 3 ایرانی‌تبار کشف و ضبط کرد

1915049
سه ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در ترکیه دستگیر شدند

تیم مبارزه با مواد مخدر استان آغری ترکیه در شهرستان دوغوبایزید از توابع استان آغری 2 کیلو و 123 گرم مواد مخدر مصنوعی در کوله‌ پشتی و زیره کفش 3 ایرانی‌تبار کشف و ضبط کرد.

این افراد که از مرز دوغوبایزید وارد کشور شده بود، توسط پلیس مورد بازرسی قرار گرفته و از کوله پشتی و زیره کفش‌ آنها 2 کیلو و 123 گرم مواد مخدر مصنوعی کشف و ضبط شد.

متهمان پس از انجام معاینات پزشکی به دادسرا معرفی شده و تحت بازداشت قرار گرفتند.خبرهای مرتبط