کاهش 85 درصدی بارش‌ها در استان تهران

مدیر دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت که میزان بارش‌های جوی از ابتدای سال آبی جاری در این استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 85 درصد کاهش یافته است.

1904328
کاهش 85 درصدی بارش‌ها در استان تهران

محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان تهران ایران درباره وضعیت بارش‌های جوی و حجم ذخیره مخازن سدهای تامین کننده آب شرب تهران گفت: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دوره متوسط بلندمدت با کاهش 85 درصدی همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، خانیکی در این باره تصریح کرد: میزان میانگین بارش‌ها در استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) و با گذشت 47 روز از سال آبی تاکنون تنها 4 میلیمتر بوده است. میزان بارش‌های تهران در شرایط نرمال با در نظر گرفتن دوره بلندمدت می‌بایست حدود 28 میلیمتر باشد، در حالی که تنها 4 میلیمتر بارش داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بارش‌های پراکنده صورت گرفته در استان تهران اثر مثبتی بر افزایش ورودی آب به مخازن سدهای تامین کننده آب شرب نداشته است، افزود: حجم ذخیره مخازن سدهای تامین کننده آب شرب تهران در حال حاضر 329 میلیون مترمکعب است. این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که حجم آب مخازن سدهای تهران 410 میلیون مترمکعب بوده، 81 میلیون مترمکعب کاهش ذخیره آب دارد.خبرهای مرتبط