برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم یونان

در این تجمع اعتراضی یک نفر بازداشت شد.

1885611
برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم یونان

جمعی از ایرانیان مقیم آتن و شهروندان یونانی در ادامه اعتراضات به جان باختن مهسا امینی تحت بازداشت ماموران گشت ارشاد در تهران، در مقابل سفارت ایران در آتن تجمع کردند.

معترضان با سر دادن شعارهایی علیه حکومت ایران و حمل بنرهای اعتراضی به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند.

در جریان این تجمع اعتراضی یک نفر بازداشت شد.خبرهای مرتبط