سیاست‌های آبی ایران، علت اصلی مواجه شمال عراق با کمبود آب

مسئولین حکومت منطقه‌ای شمال عراق «سیاست‌های آبی» ایران را علت اصلی کاهش و کمبود آب در این منطقه می‌دانند.

1884668
سیاست‌های آبی ایران، علت اصلی مواجه شمال عراق با کمبود آب

سطح آب در سدهای استان سلیمانیه در شمال عراق دچار کاهش شده و سدهای دربندیخان و دوکان به همراه رودهای سیروان و زاب کوچک در این منطقه نیز با احتمال خشک شدن مواجه هستند.

از سوی دیگر مشکل کمبود آب دامداری و کشاورزی در مناطق حلبچه و گرمیان را نیز با مشکل مواجه کرده است.

مسئولین حکومت منطقه‌ای شمال عراق معتقدند که سدهای ایران بر روی زاب کوچک سرچشمه مهم سد دربندیخان و دوکتن و همچنبن رود سیروان، آن‌ها را با خطر خشک شدن مواجه کرده است.

- «سدهای ایران بر روی رود سیروان علت اصلی کاهش آب است»

سمان اسماعیل مدیر سد دربندیخان در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی با اشاره به این که 70 درصد از آب اصلی این سد از سمت ایران سرچشمه می‌گیرد، گفت: منابع آبی به طور قابل توجه کاهش یافته و به همین دلیل سطح آب سدها نیز پایین افتاده است. فعلا از سد تنها برای نیازهای داخل استان می‌توانیم استفاده کنیم.

اسماعیل با بیان این که سد دربندیخان نیاز شرب و آبیاری شمار زیادی از شهرستان و روستا را تامین می‌کند، گفت: کاهش سطح آب آن این مناطق را با مشکلات جدی مواجه کرده است. سدهای ایران بر روی رود سیروان علت اصلی کاهش آب است.

سلان نجیم محمد مسئول بخش هیدرولوژی سد دوکان هم سدهای احداث شده ایران بر روی زاب کوچک را یکی از دلایل کاهش سطح آب در این سد دانست.

محمد گفت: ایران آب رود زاب را تنها وقتی که به خودش سود داشته باشد، رها می‌کند. آب به سد ما تنها در موقع رهاسازی رود از سوی ایران رسیده و در غیر این صورت قطع می‌شود.خبرهای مرتبط