عبداللهیان از تشکیل کمیته مشترک آبی ایران و ترکیه خبر داد

وزیر امورخارجه ایران از تشکیل کمیته مشترک آبی ایران و ترکیه برای اولین بار خبر داد.

1864489
عبداللهیان از تشکیل کمیته مشترک آبی ایران و ترکیه خبر داد

 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس این کشور در خصوص اقدامات یازده ماهه این وزارت‌خانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات محصولات کشاورزی و دیپلماسی آب گفت: کمیته مشترک آبی ایران و ترکیه برای اولین بار در ماه‌های گذشته تشکیل شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت خارجه ایران، وی با تاکید بر حقابه ایران از هیرمند و ارس، اظهار کرد: ما از حقابه‌های تاریخی و مرزی کشورمان نخواهیم گذشت.

همچنین وزیر امور خارجه ایران با ارائه گزارشی از صادرات محصولات غیر نفتی، از افزایش تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در این رابطه در همکاری مشترک با وزارتخانه‌های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.خبرهای مرتبط