هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان

هیأت دولت موقت طالبان افغانستان به منظور شرکت در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است

1849871
هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان

هیأت دولت موقت طالبان افغانستان به ریاست مولوی سعدالله بلوچ رئیس اداره همکاری‌های امنیتی و امور مرزی وزارت امور خارجه طالبان به منظور شرکت در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران٬ هیآت 14 نفره از وزارتخانه‌های دفاع، انرژی و آب، کشور، امور خارجه و امور قبایل و مرزهای افغانستان در این سفر بلوچ را همراهی می‌کند.

قرار است این اجلاس به میزبانی تهران برگزار و مسائل مختلف مرزی میان دو کشور مورد بحث و رایزنی قرار گیرد.خبرهای مرتبط