رییس دانشکده علوم آب دانشگاه اهواز: تقصیر همه گرد و غبار در ایران را گردن ترکیه انداختند

رییس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ایران با تاکید بر اقدام برای کاهش کانون‌های داخلی گرد و غبار تصریح کرد: ما همیشه سعی می‌کنیم یک دشمن خارجی پیدا کنیم و تقصیرها را به گردن او بیندازیم تا خودمان تغییر و تحولی در رویکرد و برنامه‌هایمان ندهیم

1845303
رییس دانشکده علوم آب دانشگاه اهواز: تقصیر همه گرد و غبار در ایران را گردن ترکیه انداختند

مهدی قمشی، رییس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ایران با تاکید بر اقدام برای کاهش کانون‌های داخلی گرد و غبار تصریح کرد: ما همیشه سعی می‌کنیم یک دشمن خارجی پیدا کنیم و تقصیرها را به گردن او بیندازیم تا خودمان تغییر و تحولی در رویکرد و برنامه‌هایمان ندهیم. اکنون نیز ترکیه مقصر همه گرد و خاک‌ها معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود: این در حالی است که نباید انتظار داشته باشیم ترکیه از طریق روابط دیپلماتیک تغییری در برنامه‌های خود یا سرعت کنترل آب بدهد. آن هم در حالیکه در کشور ما بالادست به پایین دست رحم نمی‌کند و وزارت نیرو بدون توجه به محیط زیست طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا می‌کند.

قمشی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید در کانون‌های خودمان دست به عمل بزنیم؛ با توقف طرح‌های مخرب انتقال آب و ایجاد پوشش گیاهی، و گرنه نمی‌شود کار را به ترکیه واگذار کرد.

وی همچنین با بیان اینکه برنامه‌ها برای افزایش مصرف و یا طرح‌های انتقال آب، با همان شدت قبل در حال اجراست، گفت: با طرح‌های جدید وزارت نیرو بطور قطع افزایش خشکیدگی و به تبع آن افزایش کانون‌های گرد و غبار را خواهیم داشت و نمی‌توانیم به تثبیت کانون‌ها امیدوار باشیم. بنابراین نه تنها نباید منتظر بهبود شرایط باشیم، بلکه باید شاهد گسترش کانون‌ها و افزایش روزهای گرد و خاکی باشیم.

قمشی یکی از راهکارهای کاهش ریزگردهای خوزستان را نیز توقف طرح‌های انتقال آب دانست و افزود: با انتقال آب کارون، رودخانه نمی‌تواند وظایف خود را در پایین دست انجام دهد که اثرات منفی آن را در محیط زیست مشاهده می‌کنیم. طرح‌های انتقال آب با ایجاد خشکسالی انسان ساخت، علاوه بر محیط زیست به بخش کشاورزی خوزستان نیز آسیب وارد کرده است. کاری که وزارت نیرو دارد انجام می‌دهد، مصداق «فاجعه متروپل» است اما صدایش را نمی‌شنویم، با وجودی که تلفات هم می‌دهیم.خبرهای مرتبط