سفر هیاتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان به تهران

هیئت طالبان در جریان این سفر با مقامات ایرانی در خصوص قرارداد حقابه ایران و اختصاص آب هلمند به این کشور رایزنی خواهد کرد

1843251
سفر هیاتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان به تهران

هیاتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان به ریاست فاروق اعظم، مشاور ارشد این وزارتخانه برای رایزنی در خصوص قرارداد حق‌آبه میان ایران و افغانستان فردا به تهران سفر می‌کند.

قرار است٬ هیئت طالبان در جریان این سفر با مقامات ایرانی در خصوص قرارداد حقابه ایران و اختصاص آب هلمند به این کشور رایزنی کند.

ایران ماه گذشته از دولت موقت طالبان خواست که به اجرای قرارداد حقابه آب این کشور رعایت شود. طبق این قرارداد، افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند به ایران بدهد.خبرهای مرتبط