انتقاد شدید رئیس کمیسیون مهاجرت مجلس ترکیه از سیاست ایران در قبال مهاجران

رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه اعلام کرد که مقامات ایرانی در مرز مهاجران را مجبور به عبور به سمت ترکیه می‌کنند.

1841267
انتقاد شدید رئیس کمیسیون مهاجرت مجلس ترکیه از سیاست ایران در قبال مهاجران

آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ملت کبیر ترکیه در جلسه این کمیته به بررسی «گزارش مهاجرت غیرقانونی در ترکیه و پرونده وان در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی» پرداخت.

وی ضمن تاکید بر توجه به سیاست ایران در قبال مهاجران گفت: ایران میزبان مهاجران بسیاری از کشورها به ویژه افغانستان است. مقامات ایرانی در مرز مهاجران را مجبور می‌کنند تا وارد ترکیه شوند

اوصلو در ادامه افزود: آنها مهاجران را تشویق کرده و می‌گویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست داد هم بروید، زن و بچه‌هایتان را هم با خود ببرید، زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمی‌کنند.خبرهای مرتبط