مدیریت بحران خشکسالی ایران: در برخی استان‌ها برای تامین آب در بهار و تابستان نگرانی شدیدی وجود دارد

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران گفت خشکسالی‌ها در برخی استان‌ها همچون تهران شدید گزارش شده و برای تامین آب در فصل‌های بهار و تابستان نگرانی شدیدی وجود دارد.

1785619
مدیریت بحران خشکسالی ایران: در برخی استان‌ها برای تامین آب در بهار و تابستان نگرانی شدیدی وجود دارد

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران ضمن بیان اینکه این کشور درگیر هر چهار نوع خشکسالی است، اعلام کرد: «خشکسالی‌ها در برخی استان‌ها همچون تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان نرمال و کاهش 35 درصدی بارش نسبت به حد نرمال، خشکسالی شدید گزارش شده است بنابراین برای تامین آب در فصل‌های بهار و تابستان نگرانی شدیدی وجود دارد».

به گزارش ایسنا، وی افزود: «غالب استان‌ها درگیر هر چهار نوع خشکسالی هستند چرا که از میان 31 استان بیش از 21 استان بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه کرده‌اند و دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند».

وظیفه در ادامه گفت: «هنگامی که کمبود بارش به سه ماه می‌رسد دچار خشکسالی کشاورزی می‌شویم که اکنون در استان‌هایی همچون کرمانشاه، ایلام، بخش‌های شرقی لرستان ، خراسان رضوی و خراسان شمالی، گلستان و بخش‌هایی از شمال اردبیل شاهد خشکسالی کشاورزی هستیم».

وی افزود: «هر حوضه آبخیزی به یک رودخانه، دریاچه و یا تالاب منتهی می‌شود مانند حوضه دریاچه ارومیه که از کوه‌های اطراف سرچشمه می‌گیرد و به دریاچه ارومیه منتهی می‌شود. هنگامی که در مدت طولانی شش ماهه بارندگی‌ها در یک منطقه کمتر از حد نرمال می‌شود در دِبی یا آورد رودخانه تاثیر منفی می‌گذارد و ورودی سدها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها به شدت کاهش می‌یابد».خبرهای مرتبط