طی یک سال اخیر از ورود بیش از 120 هزار مهاجر غیرقانونی از مرز ایران به استان وان جلوگیری شد

نیروهای امنیتی ترکیه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و انسان در یک سال گذشته مانع ورود بیش از 120 هزار مهاجر غیرقانونی از مرز وان با ایران به داخل کشور شدند.

1754468
طی یک سال اخیر از ورود بیش از 120 هزار مهاجر غیرقانونی از مرز ایران به استان وان جلوگیری شد

نیروهای امنیتی ترکیه با تدابیری مانند نصب دوربین‌ و سنسورهای حرارتی و گشت با خودروهای زرهی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و انسان در مرز استان وان با ایران، طی یک سال گذشته از ورود بیش 120 هزار مهاجر غیرقانونی به داخل کشور ممانعت و 15 هزار را در مرزهای استان دستگیر کردند.

ممانعت ورود بیش از 120 هزار مهاجر غیرقانونی از مرز ایران به استان وان در یک سال اخیر 

در این راستا، 1904 نفر به ظن قاچاق انسان شناسایی و دستگیر شدند و 880 خودرو و قایق نیز در این زمینه توقیف شده است. 

از سوی دیگر، احداث دیوار مرزی در این استان که دارای طولانی‌ترین مرز با ایران در بین مناطق دیگر ترکیه است، ادامه دارد. 

در این چارچوب روند احداث دیوار امنیتی در 40 کیلومتر از 64 کیلومتر در منطقه مرزی شهرستان چالدران وان با ایران به پایان رسیده است.

در این بخش از خط مرزی 103 برج شامل 58 برج دیده‌بانی و 45 برج مخابراتی آغاز به کار کرده است.

همچنین در امتداد خط مرزی در مجموع 235 کیلومتر خندق حفر شده است.خبرهای مرتبط