وزیر امور خارجه ایران: در سفر به باکو، بر فصل نو‌ینی از مناسبات توافق شد

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار «صمیمانه» و «مفید» با مقامات جمهوری آذربایجان گفت که در سفر رسمی به باکو، بر فصل نو‌ینی از مناسبات توافق شد.

1752329
وزیر امور خارجه ایران: در سفر به باکو، بر فصل نو‌ینی از مناسبات توافق شد

 

حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود در رابطه با سفر رسمی وی به جمهوری آذربایجان گفت: در سفر رسمی به باکو، بر فصل نو‌ینی از مناسبات توافق شد.

او نوشت: در دیدار صمیمانه با آقای الهام علی‌اف بخوبی نقشه راه روابط ترسیم شد. رایزنی های مفید با همکارم آقای جیجون بایرامف و رییس مجلس داشتم .حضور در جمع گرم ایرانیان عزیز تکمیل کننده سفر بود. اولویت سیاست همسایگی در دستور کار است.

وزیر امور خارجه ایران 22 دسامبر در راس هیاتی عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شده بود.

 خبرهای مرتبط