خطر انقراض 24 زبان محلی ایران

اظهارات علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران در این خصوص

1749531
خطر انقراض 24 زبان محلی ایران

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران در خصوص تدریس ادبیات بومی در پایه هفتم و دهم، با اشاره به اقدام کمیسیون آموزش درباره تدریس ادبیات بومی در مدارس، گفت: 24 زبان محلی ایران به عنوان میراث ما ایرانیان در حال انقراض است.

به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: «در مورد زبان‌ها و ادبیات طرحی با امضای 31 نفر به صحن کمیسیون آمد که همه رها کرده و به دنبالش نبودند لذا ما از آن 31 نفر دعوت کردیم تا همکاری کنند ولی هیچ کدام حاضر به همکاری نشدند و ما به همت خود کمیسیون این طرح را به تصویب رساندیم».

منادی با بیان اینکه در اصل 15 قانون اساسی ایران، زبان رسمی فارسی است، اظهار کرد: «اما در کنار تدریس زبان فارسی، تدریس زبان‌های محلی نیز آزاد است و این اصل بسیار مهم قانون 42 سال مسکوت مانده بود. 74 زبان، گویش و لهجه در ایران وجود دارد که قانون اساسی اجازه داده است در بین درس‌های تدریسی مدارس قرار گیرد».

وی در ادامه افزود: «فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلف شد برای همه زبان‌ها محتوا تهیه کند و لذا در هر شهری که تشخیص داده شد چه زبانی تدریس بشود از آن محتوا تدریس می شود. به عنوان مثال در آذربایجان فقط یک زبان وجود دارد و آن هم ترکی است ولی در بعضی از استان‌های کشور بیش از یک زبان وجود دارد که باید در این استان‌ها مرجعی تشکیل شود که آن مرجع تصمیم بگیرد که کدام زبان در مدارس تدریس شود».

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ایران ابراز امیدواری کرد این طرح در صحن نیز تصویب شود و بعد از تصویب این قانون قرار است از سال 1402 در پایه‌های هفتم و دهم تدریس ادبیات بومی انجام شود.

وی همچنین از آماده سازی سرفصل‌ها خبر داد وخاطرنشان کرد: «آذربایجان 115 سال قبل به مدت 11 ماه تلاش کرد تا دموکراسی اجرا شود که این همیشه نشان می‌دهد آذربایجان و تبریز، سِر ایران است و امیدواریم این قانون در صحن مجلس رای بیاورد تا در سراسر ایران اجرا شود».

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط