وزارت بهداشت ایران نسبت به ورود پشه آئدس به این کشور هشدار ‌داد

مقامات وزارت بهداشت ایران نسبت به ورود پشه آئدس و شیوع بیماری‌های مرتبط با این پشه هشدار می‌دهند.

1748558
وزارت بهداشت ایران نسبت به ورود پشه آئدس به این کشور هشدار ‌داد

 

عبدالرضا میراولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقله توسط پشه آئدس وزارت بهداشت ایران با تایید ورود و مشاهده پشه «آئدس» به استان هرمزگان، گفت: بیماری‌های ناشی از پشه آئدس باید جدی گرفته شود. پشه آئدس مهاجم می‌تواند بیماری‌های تب دانگ را انتقال دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، میراولیایی در نشست «هم اندیشی پیشگیری و کنترل بیماری‌های منتقله از پشه مهاجم آئدس» در مرکز بهداشت استان هرمزگان، اظهار کرد: انجام مراقبت صحیح حشره شناسی می‌تواند در صورت ورود پشه ناقل باعث کشف سریع بیماری شود. مراقبت تلفیقی انسانی و حشره شناسی به موازات همدیگر باید اجرا شود.

محمود حسین پور، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز درباره اقدامات مرتبط با مبارزه با پشه آئدس، تصریح کرد: تهیه نقشه نقاط پرخطر استان و انجام مراقبت در شعاع 500 متری کلیه مبادی ورودی های استان و اقدامات تشدید یافته حشره شناسی در کل شهر بندرعباس در محله های مختلف با هدف صید بیشتر صورت گرفته است.

از سوی دیگر، اسدالله احمدی، اپیدمی‌لوژیست و معاون اجرایی مرکز بهداشت استان هرمزگان در صحن علنی شورای شهر بندرعباس درباره بیماری‌های انتقالی مرتبط با این نوع پشه گفته است: بیماری‌هایی که آئدس‌های مهاجم منتقل می‌کنند جزء بیماری‌های نوپدید است که هنوز درمانی برای آن پیدا نشده است.

وی با اشاره به اینکه پشه آئدس در چندین نقطه استان هرمزگان رویت شده است، افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک بندرعباس و تبادلات جهانی که از طریق این بندر اتفاق می‌افتد انتظار پیدایش پشه را داشتیم. خوشبختانه در کل کشور هنوز هیچ مورد از بیماری‌هایی که از این پشه منتقل می‌شود گزارش نشده است.خبرهای مرتبط