انتصاب محمد موحدی آزاد به سمت دادستان کل ایران

با حکم رئیس دستگاه قضائی ایران، محمد موحدی آزاد، به جای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل این کشور منصوب شد

1744421
انتصاب محمد موحدی آزاد به سمت دادستان کل ایران

با حکم رئیس دستگاه قضائی ایران، محمد موحدی آزاد، به جای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل این کشور منصوب شد.

پیش از این موحدی آزاد در سمت دادستان انتظامی قضات مشغول به فعالیت بود.

محمد موحدی آزاد دارای تحصيلات حوزوی در رشته فقه و اصول است. او پیش‌تر معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب تهران را بر عهده داشت.خبرهای مرتبط