ورود مسافران از 7 کشور آفریقایی به ایران ممنوع شد

ایران: ورود از هفت کشور آفریقایی را در مرحله نخست ممنوع کردیم و از پروازهای مستقیم و غیر مستقیم برنامه‌ای و حتی موردی جلوگیری شد

1743146
ورود مسافران از 7 کشور آفریقایی به ایران ممنوع شد

محمد محمدی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران در خصوص پروتکل‌ها برای جلوگیری و پیشگیری از ورود امیکرون گفت: «این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت‌های پروازی، چک کردن کارت واکسن و تست PCR مسافران است اما برای پروازهای داخلی هنوز پروتکلی ابلاغ نشده است. همچنین ورود از هفت کشور آفریقایی را در مرحله نخست ممنوع کردیم و از پروازهای مستقیم و غیر مستقیم برنامه‌ای و حتی موردی جلوگیری شد».

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه برای نظارت بر این مسئله و پیشگیری از ورود این سویه جدید بسیار سختگیرانه عمل کرده و خواهیم کرد، افزود: «البته به گفته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ورود این ویروس به کشور مانند دیگر سویه‌های کرونا اجتناب ناپذیر است اما تابع ستاد ملی مقابله با کرونا و سیاست‌های ابلاغی هستیم».

وی با اشاره به اینکه برای خروج مسافران به این مقاصد آفریقایی نیز محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «با توجه به اینکه ویروس امیکرون کرونا در کشورهای دیگر و حتی برخی همسایگان ایران نیز شناسایی شده و شیوع پیدا کرده است، اگر کسی از کشورهای دیگری که این ویروس در آنجا مشاهده شده نیز بخواهد به کشور وارد شود، در وهله نخست باید تست منفی PCR خود را ارائه دهد و در قرنطینه به مدت 14 روز باقی خواهد ماند. البته همین پروتکل برای اتباع ایرانی نیز اجرایی خواهد شد و آن‌ها نیز در صورت لزوم باید در قرنطینه بمانند».خبرهای مرتبط