در ایران هر سال بیش از 400 هزار سقط جنین رخ می‌دهد

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران اعلام کرد که سالی بیش از 400 هزار سقط جنین در این کشور به وقوع می‌پیوندد.

1742879
در ایران هر سال بیش از 400 هزار سقط جنین رخ می‌دهد

 

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران سقط جنین را یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده در تعداد تولدها عنوان و اعلام کرد: براساس حداقل آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از 400 هزار سقط جنین انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، وی با بیان اینکه اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود، افزود: طی پنج سال گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است.

او بیان کرد: تعداد یک میلیون و 570 هزار تولد در سال 94 به یک میلیون و 100 هزار تولد در سال 99 رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.

قاسمی با اشاره به اینکه حدود 3 درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است، اظهار کرد: 96 درصد از این سقط‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود 10 درصد از این سقط‌ها به سقط‌های غیر ارادی و

مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود اما مابقی سقط‌ها، سقط‌های ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از آنها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد.خبرهای مرتبط