دور هفتم مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» در وین آغاز شد

دور هفتم مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» با حضور نمایندگان کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و ایران در ریاست انریکه مورا سخنگوی معاون دبیرکل و دبیر سیاسی سرویس خارجی اتحادیه اروپا پس از پنج ماه توقف در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد

1740409
دور هفتم مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» در وین آغاز شد

دور هفتم مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» با حضور نمایندگان کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و ایران در ریاست انریکه مورا سخنگوی معاون دبیرکل و دبیر سیاسی سرویس خارجی اتحادیه اروپا پس از پنج ماه توقف در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد.

مورا پیش از آغاز این نشست با بیان این که برای شرکت در هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان کشورهای مذکور در وین گردهم آمده‌اند، گفت: روز گذشته با علی باقری کنی معاون وزیر أمور خارجه ایران، ونگ قون و میخاییل اولیانوف سفرای دائمی چین و روسیه در سازمان ملل دیدار کرده و پس از نشست با نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکایی دیدار خواهد کرد.

به گفته نمایندگان اعزامی سیاست خارجه اتحادیه اروپا مورا پس از پایان این نشست کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.

ششمین دور از این مذاکرات در بیستم ماه ژوئن برگزار شده بود.خبرهای مرتبط