صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده می‌شود

علی باقری‌کنی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد، با امارات در مورد گشودن صفحه جدیدی در روابط دوجانبه به توافق رسیدیم

1738477
صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده می‌شود

علی باقری‌کنی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد، با امارات در مورد گشودن صفحه جدیدی در روابط دوجانبه به توافق رسیدیم.

باقری طی پیام توییتری در رابطه با دیدارهایش در امارات با اشاره براینکه، با انور قارقاش مشاور عالی سیاست خارجی و خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات گفت‌وگو کردیم، اظهار داشت، در باره موضوع گشودن صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات به توافق رسیدیم.

در گزارش خبرگزاری رسمی امارات WAM نیز گفته شد، در دیدار باقری با قارقاش و المرر، گسترش روابط دوجانبه در راستای منافع مشترک و حسن همجواری تائید شد.خبرهای مرتبط