وزرای کشور ترکیه و ایران در تهران دیدار و گفت‌وگو کردند

سلیمان سویلو و احمد وحیدی وزرای کشور ترکیه و ایران در تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.

1722554
وزرای کشور ترکیه و ایران در تهران دیدار و گفت‌وگو کردند

 

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در سفری به تهران با احمد وحیدی، وزیر کشور ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

دو وزیر مسائل دوجانبه طرفین از جمله موارد امنیتی و مرزی را بررسی خواهند کرد.

همچنین مسئله پناهجویان افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث طرفین نیز خواهد بود.

انتظار می‌رود در این سفر سند همکاری بین دو کشور به امضای طرفین برسد.خبرهای مرتبط