شهردار تهران به دلیل کسالت در بیمارستان بستری شد

علیرضا زاکانی شهردار تهران به دلیل آنچه که «کسالت» عنوان شده در بیمارستان بستری شده است.

1720702
شهردار تهران به دلیل کسالت در بیمارستان بستری شد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران امروز 17 اکتبر در جریان شانزدهمین جلسه شورا گفت: علیرضا زاکانی به دلیل کسالت در بیمارستان بستری شده و به همین دلیل در جلسه شورا شرکت نکرده است.

به گزارش روزنامه همشهری، قرار بود امروز شهرداران جدید مناطق تهران با حضور زاکانی در شورای شهر معرفی شوند.

جزییاتی درباره بیماری شهردار تهران ارائه نشده است.خبرهای مرتبط