آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان 12 الی 18 ساله در ایران

تاسیس صد مرکز تزریق واکسن در مدارس تهران

1717023
آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان 12 الی 18 ساله در ایران

ایران دانش‌آموزان بین 12 الی 18 سال را نیز وارد روند واکسیناسیون کوویدـ19 نمود.

بر اساس گزارشات دریافتی، در مدارس سرتاسر ایران بمنظور آمادگی برای آموزش حضوری به تزریق واکسن سینوفارم ساخت چین آغاز گردید.

به همین منظور در تهران پایتخت ایران در صد مدرسه مراکز تزریق واکسن دایر شد.

به همراه دیگر مراکز در نظر است تا به 1 میلیون و 86 هزار  دانش‌آموز گروه سنی 12 الی 18 سال در تهران واکسن کرونا تزریق شود.

در امور واکسیناسیون دانش‌آموزان مدارس در ایران تنها گزینه تزریق واکسن سینوفارم وجود دارد.

تعداد واکسن‌های کوویدـ19 تزریق شده در ایران تاکنون به 62 میلیون و 183 هزار و 170 دوز رسیده است.خبرهای مرتبط