وضعیت منابع آبی در استان لرستان وخیم اعلام شد

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای استان لرستان در غرب ایران گفت وضعیت وخیم منابع آبی، بسیار نگران کننده است.

1704519
وضعیت منابع آبی در استان لرستان وخیم اعلام شد

داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای استان لرستان در غرب ایران گفت: در حال سپری کردن یکی از خشک‌ترین و بی‌باران‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر هستیم که این شکنندگی آب و هوایی به همراه وضعیت وخیم منابع آبی، بسیار نگران کننده است.

به گزاری خبرگزاری ایرنا، وی با بیان اینکه تعدادی از رودخانه‌های این استان خشک شده است، ادامه داد: از ذخایر آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تغذیه، اضافه برداشت می شود که با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته و تداوم بحران خشکسالی خسارات جبران ناپذیری به حوزه آب استان وارد خواهد شد.

حسن‌نژاد با اشاره به اینکه کنترل و مهار روان آب‌ها و همچنین مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز از اقدامات مهم برای کاهش تنش آبی در لرستان است گفت: هشت هزار و 920 حلقه چاه آب در لرستان وجود دارد که یکهزار و 310 حلقه آن غیرمجاز است.خبرهای مرتبط