وضعیت نارنجی مصرف آب در تهران

50 درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که 14 مترمکعب است، آب مصرف می کنند

1661549
وضعیت نارنجی مصرف آب در تهران

محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره وضعیت آبی این استان گفت: به دلیل سالی کم بارش و مصرف خارج از الگوی 50 درصد تهرانی‌ها، وضعیت استان نارنجی است و تا به این لحظه وارد قسمت قرمز نشدیم و اگر میزان مصرف افزایش یابد، در اولین اقدام آب مشترکان پرمصرف را قطع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، بختیاری درباره رنگ بندی شرایط آبی در تهران توضیح داد: سه آیتم سبز، نارنجی و قرمز را برای تهران تعریف کردیم که سال گذشته به دلیل وضعیت مناسب بارش‌ها در قسمت سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها خوب بود.

وی تصریح کرد: 50 درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که 14 مترمکعب است، آب مصرف می کنند. 30 درصد تهرانی‌ها کمی بیش از الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند و 20 درصد نیز مشترکان پرمصرف هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: نسبت به کل جمعیت 5 درصد از تهرانی‌ها، چندین برابر الگوی مصرف، آب شرب استفاده می‌کنند.

 خبرهای مرتبط