تنها 26 درصد مردم تهران در انتخابات مشارکت کرده‌اند

در انتخابات ریاست جمهوری استان تهران 54 درصد مشارکت کنندگان را مردان و 46 درصد را زنان تشکیل دادند.

1661464
تنها 26 درصد مردم تهران در انتخابات مشارکت کرده‌اند

شکراله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: از مجموع 9 میلیون و 815 هزار و 77 نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، 3 میلیون و 346 هزار و 580 رای اخذ شده که معادل مشارکت 34.38 درصد واجدین شرایط در استان تهران بوده و درصد مشارکت شهر تهران 26 درصد است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران»، وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری استان تهران 54 درصد مشارکت کنندگان را مردان و 46 درصد را زنان تشکیل دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه سید ابراهیم رئیسی 2 میلیون و 159 هزار و 504 رای معادل 64.26 درصد آرا در استان تهران اخذ کرده است، افزود: محسن رضایی 314 هزار و 772 رای معادل 9.36 درصد آرای استان تهران، عبدالناصر همتی 295 هزار و 211رای معادل 8.78 درصد آرای استان تهران و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 178 هزار و 252 رای معادل 5.30 درصد آراء در استان تهران را کسب کرده‌اند.

به گفته وی، در استان تهران 11.86 درصد آرای ماخوذه را رای باطله تشکیل داده است.خبرهای مرتبط