قوه قضائیه لوکزامبورگ مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شد

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های این نهاد به آمریکا شد.

1639047
قوه قضائیه لوکزامبورگ مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شد

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های این نهاد به آمریکا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و عدم ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی ایران نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذاشت.

لازم به ذکر است بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های آمریکایی می توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، صرف نظر از محل وقوع آنها به ایالات متحده منتقل شود.

بانک مرکزی ایران از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌های خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند.

دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تایید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.

این نهاد همچنین اعلام کرد: تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که موسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد.خبرهای مرتبط