افزایش رشد مصرف مواد صنعتی در زنان ایران

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از رشد مصرف مواد مخدر صنعتی در بین زنان این کشور ابراز نگرانی کرد

1632053
افزایش  رشد مصرف مواد صنعتی  در زنان ایران

رضا تویسرکان مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران امروز شنبه اول ماه می در یک نشست خبری مجازی گفت: سرعت رشد اعتیاد در زنان رو به افزایش است، ضمن اینکه رشد مصرف مواد صنعتی به عنوان درمان لاغری در میان زنان نیز نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با بیان اینکه آمار شیوع اعتیاد در مردان بیشتر است، اظهار کرد: سهم زنان از جامعه آماری معتادان، 156 هزار نفر است که معادل 6 درصد کل معتادان و 6 دهم درصد کل جمعیت کشور است.

وی افزود: در میان این قشر، زنان بی خانمان و متجاهری هستند که برای این گروه خاص، توسعه مراکز درمان و نگهداری زنان صورت گرفته است. چنانچه در سال گذشته پنج مرکز نگهداری ویژه زنان در تهران، سیستان و بلوچستان، مشهد، تبریز و اصفهان اختصاص یافت.

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط