قرارداد خرید 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک-وی از روسیه نهایی شد

سفیر ایران در مسکو: طرف روس متعهد شد بزودی بقیه را هر چه سریعتر تحویل دهد. تاکنون 5 محموله واکسن به میزان 520 هزار دوز به ایران ارسال شده است

1622351
قرارداد خرید 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک-وی از روسیه نهایی شد

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو اعلام کرد: به دنبال مذاکرات فشرده با صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسیه و با حمایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرارداد 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک-وی برای واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر امضا و نهایی شد.

به گزارش ایرنا، جلالی تصریح کرد: بر اساس این قرارداد از خرداد تا آذر ماه این 60 میلیون دوز به طریقی که در قرارداد مشخص شده به ایران ارسال خواهد شد.

وی در باره اتمام ارسال دوزهای باقیمانده قرارداد فعلی برای دو میلیون دوز اظهار داشت: طرف روس متعهد شد بزودی بقیه را هر چه سریعتر تحویل دهد. تاکنون 5 محموله واکسن به میزان 520 هزار دوز به ایران ارسال شده است.

سفیر ایران در مسکو اعلام کرد: تاکنون دو شرکت ایرانی با طرف روس برای تولید مشترک واکسن در داخل کشور قرارداد منعقد شده و برای یکی از این شرکت‌ها سلول‌های تولید واکسن در اختیار آنها قرار داده شد. برای دومین شرکت نیز از سوی روسیه سلول‌های کشت و تولید واکسن بزودی ارسال می‌شود و کار تولید واکسن را آغاز خواهند کرد. سومین شرکت ایرانی هم به طرف روس معرفی شده است اما تاکنون روسیه در باره این شرکت نظر نداده است.خبرهای مرتبط