ایران در 20 سال آینده پیرترین کشور منطقه خواهد بود

میزان باروری در ایران در سال 98 به میزان 1.74 بود که باعث نگرانی مسئولین این کشور شده است

1594428
ایران در 20 سال آینده پیرترین کشور منطقه خواهد بود

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در نشست «اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت»، اعلام کرد: نرخ رشد جمعیت در سال 63، به میزان 3.5 درصد بود که در سال 98 به زیر یک درصد می‌رسد و زنگ خطر بزرگی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وی با بیان اینکه « این میزان سرعت کاهش جمعیت نگران کننده است» ادامه داد: اثرات نرخ جمعیت حاصل دهه‌ها قبل است و برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد و باید مرتب پایش کنیم تا به اهداف خودمان برسیم.

معاون وزیر بهداشت ایران با عنوان این مطلب که نرخ جمعیت را نمی توان یک شبه بالا برد، گفت: اسیر فرهنگ های نادرست شدیم. ایران در 20 سال آینده پیرترین کشور منطقه می شود. این وضعیت باعث خواهد شد نیروی کار از کشورهای دیگر بیاوریم و این خیلی خطرناک است.

به گفته رئیسی میزان باروری در سال 98 به میزان 1.74 بوده و از این موضوع ابراز نگرانی کرد.خبرهای مرتبط