ابراز نگرانی سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای از تولید اورانیوم فلزی در ایران

کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان از تصمیم ایران در راستای تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی کردند.

1582610
ابراز نگرانی سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای از  تولید اورانیوم فلزی در ایران

کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان از تصمیم ایران  در راستای تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی کردند. 
بر اساس بیانیه منتشره از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه این سه کشور، این سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای با ایران، تایید تولید اورانیوم فلزی را نگران کننده خوانده و هشدار داده‌اند که تشدید نقض محدودیت‌های برجام به از دست رفتن فرصت برای احیای این توافق می‌انجامد.
در این بیانیه آمده است، ایران در برجام متعهد شده که 15 سال فعالیتی در تحقیق و توسعه اورانیوم فلزی نداشته باشد و این اقدامات قدمی کلیدی در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای به شمار می‌روند و ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای آنها ندارد. 
طبق این بیانیه، این سه کشور از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا "فورا" اقداماتشان در نقض محدودیت‌های هسته‌ای را متوقف کنند و قدم جدیدی در این مسیر برندارند.خبرهای مرتبط