ایرانی‌ها در رده نخست خریداران خارجی خانه در ترکیه قرار گرفتند

اتباع ایرانی با خرید بیش از 7 هزار واحد مسکن جایگاه نخست خریداران خارجی مسکن در سال 2020 در ترکیه را به خود اختصاص دادند

1564416
ایرانی‌ها در رده نخست خریداران خارجی خانه در ترکیه قرار گرفتند

اتباع ایرانی با خرید 7 هزار و 189 واحد مسکن در سال 2020 در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه در سال گذشته قرار گرفتند.

بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه «توئیک»، تعداد خانه‌های خریداری شده توسط اتباع خارجی در سال 2020 با 10.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل آن در مجموع 40 هزار و 812 واحد بوده است.

پس از شهروندان ایرانی، به ترتیب عراقی‌ها 6 هزار و 674 واحد، روس‌ها 3 هزار و 78 واحد، افغان‌ها یک هزار و 929 واحد و آذربایجانی‌ها یک هزار و 279 واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند.

بر این اساس، اتباع خارجی 19 هزار و 175 واحد مسکن در استانبول خریداری کرده‌اند و این شهر در این رابطه در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از استانبول، به ترتیب 7 هزار و 735 واحد مسکن در آنتالیا، 2 هزار و 746 واحد مسکن در آنکارا و یک هزار و 340 واحد مسکن در بورسا به خارجی‌ها فروخته شده است.

در ماه دسامبر سال 2020 نیز میزان فروش مسکن به اتباع خارجه در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 با کاهش 16.4 درصدی مواجه شده و در مجموع 4 هزار و 427 واحد به فروش رسیده است.

در ماه پایانی سال گذشته هم اتباع ایرانی 764 واحد مسکن از ترکیه خریداری کرده و در این زمینه جایگاه نخست را به خود اختصاص دادند. پس از ایرانی‌‌ها، شهروندان کشورهای عراق و روسیه به ترتیب با خرید 724 واحد و 224 واحد مسکن در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

استانبول در ماه دسامبر سال گذشته نیز مورد توجه اکثر خریداران خارجی مسکن قرار گرفت. در مجموع 2 هزار و 308 واحد خانه در استانبول در این دوره توسط اتباع خارجی خریداری شد. پس از استانبول به ترتیب در آنتالیا 789 واحد، آنکارا 273 واحد، مرسین 159 واحد و یالووا 131 واحد مسکن توسط خارجی‌ها خریداری شد.خبرهای مرتبط