ایران فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرد

در این چارچوب درمرحله اول، اورانیوم فلزی با استفاده از اورانیوم طبیعی تولید خواهد شد

1563467
ایران فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرد

کاظم غریب آبادی نماینده دائمی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین، اعلام کرد که فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران آغاز شده است. 

غریب آبادی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع طراحی این نوع سوخت به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده شده است، اعلام کرد که درمرحله اول، اورانیوم فلزی با استفاده از اورانیوم طبیعی تولید خواهد شد.

از سوی دیگر، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که در سال 2015 امضا شد، به ایران اجازه تحقیق و توسعه بر روی پلوتونیوم و یا متالورژی اورانیوم را نمی‌دهد. 

کارشناسان، فلز اورانیوم را به علت مصارفی که در ساخت سلاح هسته‌ای دارد به عنوان یک موضوع بسیار حساس مورد ارزیابی قرار می‌دهند. 

 خبرهای مرتبط