تقدیر مجمع جهانی بیداری اسلامی از بازگشایی مسجد ایاصوفیه

دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی در ایران با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از بازگشایی مسجد ایاصوفیه آن را بازگشت میراث اسلامی به دنیای اسلام عنوان کرد

1462781
تقدیر مجمع جهانی بیداری اسلامی از بازگشایی مسجد ایاصوفیه

دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی در ایران در خصوص بازگشایی مسجد ایاصوفیه در استانبول بیانیه ای صادر کرده که در آن نوشته شده است: علی رغم جنایات و تخریب زیرساخت های گسترده جهان اسلام که توسط غرب در جنگ های صلیبی صورت گرفت، اسلام در این جنگ‌ها نه تنها اقدام به تخریب آثار تمدنی غرب نکرد، بلکه با حفظ کلیساها و تبدیل آنان به عبادتگاه های اسلامی، به تعامل فرهنگی و استمرار تمدن بشری کمک شایانی نمود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه ایاصوفیه پنج قرن متمادی یکی از میراث مهم فرهنگی جهان اسلام بود، نوشته شده است: دشمنان درصدد خاموشی نور الهی بودند که با رشد اسلام گرایی و بیداری اسلامی در موج دوم و سوم و آگاهی و بصیرت افزایی به دامان مسلمانان بازگشت.

دبیرخانه مجمع بیداری اسلامی این اقدام دولت ترکیه را شجاعانه خوانده و گفته است: در ایام مبارک دهه اول ذی الحجه الحرام که حاجیان به دنبال احیای فطرت خویش هستند، دولت ترکیه و به ویژه شخص رئیس جمهور این کشور اسلامی، در اقدامی شجاعانه و در خور تحسین به دنبال بازگشت به خویشتن خویش، احیای هویت اسلام و بازگردان میراث اسلامی به دنیای اسلام برآمد. مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن حمایت از اقدام هوشمندانه که نشانه خردمندی و مقابله با سلطه فرهنگی غرب، احیای هویت مسلمانان، حفظ کرامت و میراث فرهنگی و .... است را ارج نهاده و از کلیه مسلمانان جهان می خواهد از این اقدام هوشمندانه حمایت و پشتیبانی نمایند.خبرهای مرتبط