پاسخ ظریف به ادعای واگذاری جزیره کیش به چین

ظریف در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران به ارزیابی برنامه راهبردی 25 ساله همکاریهای ایران و چین و نیز ادعاهای مطرح شده در این خصوص پرداخت

1456411
پاسخ ظریف به ادعای واگذاری جزیره کیش به چین

جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، به ادعاها در خصوص واگذاری جزیره کیش به چین در چهارچوب برنامه 25 ساله همکاریهای مشترک ایران-چین واکنش نشان داده و گفت:
"حتی یک وجب از خاک ایران را به چین نخواهیم داد".
ظریف در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران به ارزیابی برنامه راهبردی 25 ساله همکاریهای ایران و چین و نیز ادعاهای مطرح شده در این خصوص پرداخت.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد و چنانچه تعهد قانونی در این قرارداد باشد به مجلس ارایه خواهد شد گفت: مذاکرات هیچ وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند.
ظریف با نشان دادن واکنش به ادعای واگذاری جزیره کیش به چین بر اساس قرارداد 25 ساله همکاریهای مشترک بین دو کشور که کار تدوین آن ادامه دارد گفت:
"این ادعاها درست نیست، حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد". خبرهای مرتبط