ظریف: امریکا به کشورهای دوست با ایران، فشار وارد میکند

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز داشت که امریکا به کشورهای دوست با ایران، فشار وارد میکند

1449332
ظریف:  امریکا به کشورهای دوست با ایران، فشار وارد میکند

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز داشت که امریکا به کشورهای دوست با ایران، فشار وارد میکند.

ظریف در حالی که به سوالات مرتبط با سیاست خارجی که از سوی نمایندگان مجلس در مجمع عمومی مجلس از وی پرسیده میشد، پاسخ داده و با ابراز اینکه در منطقه با ترکیه، روسیه، آذربایجان، عراق و پاکستان دارای روابط خوبی میباشند، گفت: "ایالات متحده امریکا میخواهد که به زور جنگ اقتصادی به میان بیاورد. به دوستان ایران فشار وارد میکند و منافع آنها در منطقه را مورد هدف قرار میدهد."

ظریف همچنین اظهار داشت که روند آستانه که از سوی ترکیه، روسیه و ایران تاسیس شده است، تنها تلاشی است که آرامش در سوریه رابرقرار خواهد کرد.

وی با ارزیابی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ایرانی از سوی امریکا، تاکید کرد که وی با سلیمانی، به شکلی هماهنگ در منطقه به فعالیت میپرداخت.

ظریف افزود: "برای امریکا لیبرال، اصلاح گرا، محافظه کار، انقلابی و ضد انقلابی هیچ تفاوتی ندارد. اسرائیل نیز همینطور. اینها مخالف ایران میباشند. امریکا قصد دارد که سیستم را نابود کرده و مردم را از حکومت جدا نماید."خبرهای مرتبط