تعداد مناطق سفید ایران به 280 شهرستان افزایش پیدا کرد

علی ربیعی سخنگوی دولت ایران: میزان انتقال کرونا از 1 نفر به 3 نفر در اسفند ماه به کمتر از 1 نفر رسید

1419314
تعداد مناطق سفید ایران به 280 شهرستان افزایش پیدا کرد

علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تاکید بر اینکه مناطق سفید ایران به 280 شهرستان افزایش پیدا کرده است، گفت: از نظر روند بهبودی و در زمینه درمان بیماران مبتلا به کرونا پس از کشور چین و سوییس در رتبه سوم جهانی قرار داریم.

ربیعی افزود: میانگین بهبودی ما بسیار  خوب است  به طوری که تقریبا 94 درصد افرادی که مراجعه کردند، بهبود یافته اند در حالی که میانگین جهانی آن 84 درصد است.

به گزارش ایرنا، وی به آخرین گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می دهد که عدد مولد نسلی یا به تعبیری RE در کمتر از 4 هفته به زیر عدد یک رسیده است، یعنی میزان انتقال از 1 نفر به 3 نفر در اسفند ماه به کمتر از 1 نفر رسیده است که این شاخص بسیار خوبی است که 1 نفر حتی 1 نفر را مبتلا نمی‌کند و  عدد کمتری از 1 نفر انتقال پیدا می‌کند.

ربیعی افزود: گزارش‌ها در ستاد ملی نشان می داد که از مرحله مدیریت و از مرحله کنترل بیماری عبور کردیم و امروز کادر وزارت بهداشت و درمان و تمام دستگاه های همراه وارد فاز مهار بیماری شده اند. فاز مهار بیماری به طور قطع نیازمند تداوم همکاری بالای 83 درصدی که تا امروز داشتیم، با پروتکل‌های بهداشتی است.خبرهای مرتبط