زمین لرزه فیروز آباد لرستان را تکان داد

در شهر فیروز آباد استان لرستان زمین لرزه ایی به شدت ۵.۱ ریشتر بوقوع پیوست

1411866
زمین لرزه فیروز آباد لرستان را تکان داد

در شهر فیروز آباد استان لرستان زمین لرزه ایی به شدت ۵.۱ ریشتر بوقوع پیوست. 

 مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۱۲ و ۳۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه به وقوع پیوست.

موقعیت مرکز این زمین لرزه طول جغرافیایی ۴۸.۰۸ و عرض جغرافیایی ۳۳.۷۵ درجه و در عمق ۷ کیلومتری زمینگزارش شده است.

نزدیک ترین شهرها به محل وقوع این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری فیروزآباد(لرستان)، ۲۱ کیلومتری الشتر(لرستان) و ۲۱ کیلومتری سراب دوره(لرستان) و نزدیکترین مراکز استان ها به این منطقه نیز ۳۹ کیلومتری خرم آباد و ۱۱۲ کیلومتری کرمانشاه ثبت و گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.خبرهای مرتبط