در ایران تعداد جان باختگان از ویروس کرونا به 6 هزار 91 نفر رسید

تعداد افرادی که به دلیل کووید- 19 در ایران جان خود را از دست داده اند در 24 ساعت گذشته 63 نفر افزایش یافته و به 6 هزار 91 رسیده است

1408893
در ایران تعداد جان باختگان از ویروس کرونا  به 6 هزار 91 نفر رسید

در ایران تعداد جان باختگان از ویروس کرونا  به 6 هزار 91 نفر رسید

تعداد افرادی که به دلیل کووید- 19 در ایران جان خود را از دست داده اند در 24 ساعت گذشته 63 نفر افزایش یافته و به 6 هزار 91 رسیده است.خبرهای مرتبط