ایران از طرح «کریدور سبز» روسیه برای مقابله با کرونا استقبال کرد

وزیر امور خارجه ایران از پیشنهاد روسیه برای ایجاد «کریدور سبز» در برابر تحریم‌های اقتصادی آمریکا استقبال کرد

1394158
ایران از طرح «کریدور سبز» روسیه برای مقابله با کرونا استقبال کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در توئیتر خود اعلام کرد: از ایده روسیه مبنی بر ایجاد «کریدور سبز» به جای جنگ اقتصادی و تحریم استقبال می‌کنیم.

ظریف همچنین با بیان اینکه ویروس کرونا ممکن است به کشورهای همسایه ایران نیز سرایت کند، اظهار داشت:

«کشورهای مختلفی برای کنترل ویروس کرونا مرزهای جغرافیایی خود را بسته، ولی مرزهای کمک‌رسانی خود را باز کرده‌اند. دونالد ترامپ همچنان در مقابل خواسته جهانی برای رفع تحریم‌های ایران به منظور مقابله با کرونا مقاومت می‌کند».خبرهای مرتبط