روحانی: ما مخالف جنگ هستیم و امریکاییها هم در پی جنگ نمیباشند

رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، طی نشستی خبری که در تهران پایتخت ایران ترتیب داد، توضیحاتی در رابطه با دستور کار ارائه کرده و به سوالات پاسخ داد

1360555
روحانی: ما مخالف جنگ هستیم و امریکاییها هم در پی جنگ نمیباشند

حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ابراز داشت: "ما مخالف جنگ هستیم. بر این باورم که امریکاییها هم در پی جنگ نمیباشند."

رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، طی نشستی خبری که در تهران پایتخت ایران ترتیب داد، توضیحاتی در رابطه با دستور کار ارائه کرده و به سوالات پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه یک جنگ احتمالی در خلیج فارس موجب صدمه به همه خواهد شد، گفت: "یک جنگ در منطقه به ضرر همه میباشد. ایران، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت، هیچ فرقی ندارد. همه از این جنگ صدمه خواهند دید. جنگ به نفع هیچ کشوری نخواهد بود."

روحانی افزود: "مخالف جنگ هستیم. بر این باورم که امریکاییها هم در پی جنگ نمیباشند. چراکه میدانند جنگ، به ضرر آنها خواهد بود. جناب ترامپ نیز در پی پیروزی در انتخابات است. همه سیاستهایش را نیز دراین راستا ادامه میدهد. ترامپ، میداند که جنگ، شانس پیروزی او در انتخابات را از بین میبرد."

وی در رابطه با ادعاهای مبنی بر اینکه مذاکره ای مخفیانه میان ایران و امارات متحده عربی انجام گردیده است، گفت: "مذاکراتمان با امارات متحده عربی، هیچگاه گسسته نشد. هم از طریق سرویس اطلاعاتی و هم مسئولان، ادامه دارد."

رهبر ایرانی در خصوص مذاکرات با عربستان سعودی نیز ضمن اظهار اینکه حکومت ریاض از طریق کشورهای پاکستان، عراق و اتحادیه اروپا، به ایشان پیغام ارسال کرده است، افزود: "هنگامی که عربستان سعودی آماده شود، میتوانیم مسائل موجود را مذاکره کنیم. مهمترین مسئله در منطقه مان، یمن میباشد. در یمن هم مردم عربستان سعودی و هم مردم یمن با یک مشکل روبرو شدند."خبرهای مرتبط