روحانی به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد

رئیس جمهور ایران اظهار داشت، اگر مذاکره، نقشه ها و توطئه های آمریکا راناکام بگذارد، لازم است

روحانی به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار داشت، اگر مذاکره، نقشه ها و توطئه های آمریکا راناکام بگذارد، لازم است. 

حسن روحانی در دانشگاه فرهنگیان در تهران در خصوص نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد. 

روحانی با اشاره به اینکه قرارداد هسته ای با آمریکا به نفع ایران است، گفت، در سایه این قرارداد صادرات نفت از روزانه 1 میلیون بشکه از قبل از قرارداد به 2 میلیون 800 هزار بشکه پس از قرارداد رسید. 

رئیس جمهور ایران در خصوص مذاکره مجدد با ایران گفت، دشمن قصد دارد اعمال فشار کند. اگر مذاکره، نقشه ها و توطئه های دشمن را بر هم بزند، این گامی لازم، ضروری و انقلابی خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین که سبب برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در کشور شد، گفت، علیرغم نیاز دولت، کل درآمد حاصله بین مردم تقسیم خواهد شد.

 

 خبرهای مرتبط