وزارت اطلاعات ایران: طی تظاهراتهای به میان آمده، 79 تن در استان خوزستان بازداشت شده اند

وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که طی تظاهراتهای به میان آمده پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، 79 تن در استان خوزستان بازداشت شده اند.

وزارت اطلاعات ایران:  طی تظاهراتهای به میان آمده، 79 تن در استان خوزستان بازداشت شده اند

وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که طی تظاهراتهای به میان آمده پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، 79 تن در استان خوزستان بازداشت شده اند.

بر اساس رسانه های ایران، وزارت اطلاعات در این کشور، بیانیه ای کتبی صادر کرده و اعلام کرده است: "79 تن که طی اعتراضات، به ساختمانهای خصوصی و دولتی صدمه وارد کرده اند و اسلحه ومهمات نیز به همراه داشته اند، بازداشت شده اند."

در این بیانیه همچنین اعلام گردید که افراد مذکور قبلا در یکی از کشورهای خلیج تحت آموزش قرارگرفته اند.

مردم ایران که به دلیل تحریمهای امریکا، در شرایط اقتصادی دشواری به زندگی ادامه میدهند، پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در کشور، آغاز به تظاهرات و اعتراض نموده بودند.

در این اعتراضها، ساختمانهای دولتی، بانکها، ایستگاههای بنزین و سوپرمارکتها صدمه دیده بود.

مقامات ایرانی هنوز در رابطه با تعداد کشته شدگان، مجروحین و یا بازداشتیها طی این حوادث، اطلاعاتی ارائه نکرده اند.خبرهای مرتبط