بازداشت 17 نفر در تظاهرات علیه گرانی در ایران

در تظاهرات علیه گرانی بنزین در استان لرستان ایران 17 نفر بازداشت شد

1312056
بازداشت 17 نفر در تظاهرات علیه گرانی در ایران

در تظاهرات علیه گرانی بنزین در استان لرستان ایران 17 نفر بازداشت شد. 

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا سردار حاجی محمد مهدیان نسب، فرمانده انتظامی لرستان در این خصوص گفت: "ماموران با کار اطلاعاتی و تحقیقات  گسترده و هماهنگی قضائی 17 نفر از عوامل اصلی اغتشاشات را شناسایی و طی عملیات های غافلگیرانه در سطح استان دستگیر کردند."

از سوی دیگر حسن خلیل عبادی رئیس شورای شهر ری شهر از توابع استان تهران اظهار داشت، شمار زندانیان در زندان فشافویه بیش از ظرفیت می باشد و برای افرادی که پس از تظاهرات بازداشت شده اند فضای کافی وجود ندارد. 

خلیل عبادی افزود: شمار زندانیان در زندان فشافویه در حال حاضر بیش از  ظرفیت است. در زندان جای کافی برای بازداشت شدگان وجود ندارد. 

 

 خبرهای مرتبط