ایران تحریم شرکت های چینی و روسی توسط آمریکا را محکوم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا 3 شخص، یک شرکت و 5 کشتی روسی و نیز پنج شخص حقیقی و شش شخص حقوقی چینی را در لیست تحریم ها افزود

1277583
ایران تحریم شرکت های چینی و روسی توسط آمریکا را محکوم کرد

ایران تحریم شرکت های چینی و روسی توسط آمریکا را محکوم کرد.

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به تحریم چند شرکت چینی و روسی از سوی آمریکا گفت: تحریم‌های اخیر رژیم آمریکا علیه برخی کشورها خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همکاری همه کشورها با ایران را مورد تشویق و تاکید قرار داده است.

موسیوی گفت: آمریکا با اقدامات خود، کشورهای دیگر را به خاطر رعایت قطعنامه ای که خودش به آن رای داده، تنبیه می کند.

موسیوی این رفتار آمریکا را به عنوان رفتارهای بی ثبات ساز و تهدید کننده تجارت جهانی توصیف کرده و نسبت به پیامدهای یکجانبه گرایی در قالب تروریسم اقتصادی آمریکا به جامعه جهانی هشدار داد.

موسوی با ادعای بر اینکه رژیم اسد در سوریه، "یک دولت قانونی، مشروع و عضو سازمان ملل" است و زوسیه به دلیل همکاری با این رژیم با تحریم ها مواجه شده است، گفت: زیاده روی آمریکا در استفاده از حربه تحریم و تروریسم اقتصادی از یک سو به عاملی ضد منافع مردم و شرکت های آمریکایی تبدیل شده و از سوی دیگر نگرانی از سلب آزادی تجارت بین المللی سایر کشورهای مستقل را افزایش داده که لازم است جهانیان در مقابل اینگونه دخالت های مخرب و یکجانبه گرایی‌های قلدرمابانه چاره جویی کنند.

گفتنی است وزارت خزانه داری آمریکا روز 25 سپتامبر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که 3 شخص، یک شرکت و 5 کشتی روسی را به دلیل تامین سوخت برای نیروهای مسلح روسیه در سوریه در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند.

آمریکا همچنین پنج شخص حقیقی و شش شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد.خبرهای مرتبط