رضا پهلوی: ایران و اسرائیل روزی باز هم متفق خواهند شد

رضا پهلوی پسر محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، ابراز داشت که ایران و اسرائیل روزی باز هم متفق خواهند شد.

رضا پهلوی: ایران و اسرائیل روزی باز هم متفق خواهند شد

رضا پهلوی پسر محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، ابراز داشت که ایران و اسرائیل روزی باز هم متفق خواهند شد.

پسر شاه سابق ایران که دو سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برای ادامه تحصیل به امریکا رفته بود و در شهر نیویورک زندگی میکند، با روزنامه اسرائیل مصاحبه ای انجام داد.

پهلوی طی این مصاحبه با روزنامه مشهور Yedioth Ahronoth، ارزیابیهایی در رابطه با روابط میان اسرائیل و ایران و همچین تحولات در ایران، انجام داد.

وی با ابراز اینکه بر اساس احترام متقابل با برقراری ارتباطات دوجانبه با همه کشورهای دوست، موافق میباشند، گفت: "انتظار داریم در ایران دموکراتیک آینده، روابط  با اسرائیل باز هم دوستانه گردد."

رضا پهلوی با ادعای اینکه حکومت فعلی در ایران تهدید بزرگی علیه ملت ایران میباشد، گفت: "رژیم فعلی در ایران، مسئله اصلی دولت میباشد و به طور قطع موجب سرنگونی کشورمان خواهد شد. سیستمی است که به جای ملت، برای محافظت از رژیم طراحی شده است."خبرهای مرتبط