اعلام حمایت ایران از چین در جنگ تجاری بین این کشور با آمریکا

ایران همچنین از سیاست «چین واحد» به طور جدی و با اقتدار حمایت می کند

1258134
اعلام حمایت ایران از چین در جنگ تجاری بین این کشور با آمریکا

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یاداشتی برای «گلوبال تایمز»؛ روزنامه پر تیراژ انگلیسی زبان چین نوشت: ایران و چین باید بتوانند از صلح و امنیت جهان حراست کرده و آن را نجات دهند و تعامل و ارتباطی فراگیر با یکدیگر داشته باشند.

ظریف در این یاداشت که به مناسبت سومین سفر وی در شش ماه گذشته به چین منتشر شد، با تاکید بر اینکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین از چین حمایت می کنند، نوشت: دو کشور ایران و چین برای ایجاد اعتماد متقابل راهبردی، روی برنامه همکاری 25 ساله کار کرده اند این برنامه، همکاری دو کشور برای آینده را ترسیم می کند و چشم اندازی برای آنها تا سال 2045 میلادی است این برنامه افزون بر طرح راهبردی و ابتکاری راه ابریشم، ترسیم کننده این است که همکاری های دو کشور وارد مرحله نوینی شده است.

وزیر خارجه ایران افزود: 

امروز ایران و چین شرکای مهم یکدیگر هستند چین شریک جدایی ناپذیر اقتصادی ایران محسوب می شود دو طرف در چندین جبهه دارای روابط راهبردی هستند و توانسته اند بر چالش های زیادی در مسیر توسعه فایق آیند. 

هر برنامه راهبردی میان دو کشور به یک اساس مهم اقتصادی نیاز دارد که منافع دو کشور را تامین کند همانطور که به پیش می رویم نگاهمان به آینده است آینده ای که بر اساس دانش، فناوری و ابداع شکل می گیرد با نظرداشت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ما این موضع را دنبال می کنیم که مشارکتی بسیار فعال در برنامه چین برای ساخت آینده ای بر مبنای علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم.

بر همین مبنا ما از چین در جنگ تجاری با آمریکا حمایت می کنیم کشوری که با سیاست های یکجانبه و غیرسازنده و غیرمنطقی چالش های فراوانی در مسیر توسعه ایجاد کرده است ایران از سیاست «چین واحد» به طور جدی و با اقتدار حمایت می کند و دستاوردهای اصل چین واحد و سیاست یک کشور دو نظام را ارج می نهد و هرگونه مداخله در امور داخلی چین را مردود می داند.

ایران همچنین از سیاست چین در حمایت از برجام و حق ایران در داشتن برنامه هسته ای مسالمت آمیز و تلاش های این کشور برای مقابله با تحریم هایی که ایران را از حقوق مشروع و حقه خود محروم کرده است، تقدیر می کند.

وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران و چین باید برنامه راه ابریشم را مانند گذشته تاریخی خود دنبال کنند و در این مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی بیشتری را شکوفا کنند و شکل بدهند، گفت: ایران همیشه ایده اجرای این طرح را دنبال کرده است.

 

 خبرهای مرتبط