بیمه حدود چهار میلیون کارگر ایرانی در 2 سال اخیر قطع شده است

یک کارشناس ایرانی گفته که بیمه حدود 4 میلیون کارگر ایرانی در دو سال اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها قطع شده است

1227696
بیمه حدود چهار میلیون کارگر ایرانی در 2 سال اخیر قطع شده است

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار ایران با بیان اینکه بیمه حدود 4 میلیون کارگر ایرانی در دو سال اخیر قطع شده است، تشدید تحریم‌ها را دلیل اصلی کاهش کارگران بیمه شده دانسته است.

این کارشناس ایران در مصاحبه با روزنامه «آرمان» چاپ یکشنبه 9 تیر در این باره گفته است:

"آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سه سال قبل، بیش از 13.5 میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاه‌های تولیدی قرار داشتند. اکنون این افراد به زیر 10 میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود چهار میلیون نفر از کارگران به دلیل تشدید تحریم‌ها قطع شده است".

وی با اشاره به اینکه با اخراج یا قطع بیمه کارگران، آنها به سمت بازار غیررسمی و شغل‌های کاذب روی می‌آورند، ادامه داد: متاسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست.خبرهای مرتبط