نماینده مجلس ایران: قدرت خرید مردم کاهش یافته است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران گفت که علت افت تقاضا در بازار گوشت قرمز این کشور، کاهش قدرت خرید مردم است

1223171
نماینده مجلس ایران: قدرت خرید مردم کاهش یافته است

یوسف داودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران اظهار داشت: کاهش تقاضا در بازار گوشت قرمز به واسطه کاهش توان خرید مردم است.

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی در خصوص آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تامین 90 درصد نیاز گوشت قرمز کشور توسط دامداران داخلی، گفت: این آمار صحیح نیست و دارای ایراداتی است که باید در آن تجدید نظر شود.

داودی در ادامه تصریح کرد: در حالی که جمعیت کشور بیش از 80 میلیون نفر و آمار دام کمتر از 60 میلیون راس است چگونه می‌توانیم به خودکفایی در تامین گوشت قرمز دست پیدا کنیم.

این نماینده مجلس ایران درباره سرانه مصرف گوشت در این کشور گفت: در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم سرانه مصرف گوشت قرمز کشور به زیر 10 کیلوگرم در سال رسیده است.خبرهای مرتبط